Steinway & Sons piano och flygel - Vad har de för pris och värde?

Steinway & Sons är väldens mest kända piano- och flygeltillverkare som tillverkar både pianon men framförallt flyglar av ypperlig kvalitet. Steinway & Sons har sitt ursprung i Tyskland där en av familjemedlemmarna, Heinrich Engelhard Steinweg, till pianobyggarfamiljen, Steinweg, emigrerade till USA och grundade det som sedan blev det världsberömda varumärket Steinway & Sons. År 1853 grundades Steinway & Sons i Manhattan, New York och kort därefter blev Steinway & Sons ett erkänt kvalitetesmärke som senare kom att bli den ledande piano- och flygeltillverkaren i USA. Steinway & Sons var inte bara ledande bildligt talat utan bokstavligt talat ledde Steinway & Sons piano- och flygelutvecklingen under 1800-talet och början av 1900-talet där Steinway & Sons har 139 patent associerat med piano- och flygelutveckling. Bland annat vidareutvecklade och förbättrade Steinway & Sons översträngstekniken som hade utvecklats och patenterats av Alpheus Babcock. Översträngstekniken möjliggör för längre bassträngar eftersom bassträngarna placeras över diskantsträngarna diagonalt istället för den tidigare tekniken då bassträngarna placerades längs med flygeln eller pianots längd eller höjd. Steinway & Sons öppnade år 1880 ytterligare en fabrik i Hamburg, Tyskland för att kunna nå den europeiska marknaden och för att undvika hög tull för varor som importerades från USA till Europa. 

Besök gärna Steinway & Sons officiella hemsida.

Marknaden och andrahandsvärdet för Steinway & Sons pianon och flyglar är god. Även i Sverige där pianomarknaden är extremt svag så känner alla till att just Steinway & Sons är ett erkänt kvalitetsmärke som betingar ett högre pris. Marknadspriset för Steinway & Sons från Hamburg och Steinway & Sons från New York skiljer sig något då Steinway & Sons från Hamburg har ett högre värde och anses vara bättre tillverkade pianon och flyglar. Steinway & Sons från Hamburg har en klarare och “krispigare” klang än Steinway & Sons från New York som har en varmare och mer “mättad” klang. En annan aspekt som också skiljer dessa fabriker åt är en ren designmässig detalj där Steinway & Sons från New York har ett mer fyrkantigt och kantigt utformat tangentlock jämfört med Steinway & Sons från Hamburg som har ett mer avrundat tangentlock. Detta mer kantigare tangentlock passade den amerikanska möbeldesignen bättre än den mer avrundade designen som var mer populärt i Europa. En annan stor skillnad mellan dessa två fabriker var att vissa modeller endast tillverkades i den ena eller den andra fabriken. Till exempel tillverkades dessa modeller huvudsakligen i Hamburgfabriken:

 • Steinway Model C-227 – En stor konsertflygel med en längd på 227 cm.
 • Steinway Model D-274 – En stor konsertflygel som är längre än den amerikanska Model D.
 • Steinway Model A-188 – En mindre konsertflygel som är längre än den amerikanska Model A.
 • Steinway Model B-211 – En mellanstor konsertflygel.
 • Steinway Model S som är en mindre flygelmodell på 155 cm tillverkades i båda fabrikerna men tillverkades huvudsakligen i Hamburgfabriken

De modeller som huvudsakligen tillverkades i New York-fabriken är följande modeller:

 • Steinway Model D Concert Grand – En av världens mest kända och prestigefyllda konsertflyglar.
 • Steinway Model B Grand – En populär mellanstor konsertflygel.
 • Steinway Model A Grand – En mindre konsertflygel.
 • Steinway Model O Grand – En mindre flygel som passar för mindre konsertlokaler eller hem.

Värt att notera är att alla dessa ovanstående modeller tillverkades i båda fabriker men dessa ovanstående modeller tillverkades huvudsakligen i respektive fabrik.

Har du ett piano eller flygel du vill få värderad? För endast 199 kr gör vi en värdering av ditt instrument. För de flesta pianon kan vi också tala om ålder och tala om historia kring ditt instrument om vi får serienumret. Få värdering av ditt piano eller flygel.

Pris och värde för Steinway & Sons pianon och flyglar

Ungefärliga priser för pianon och flyglar från Steinway & Sons.

 • Steinway & Sons-pianon från sekelskiftet och fram till 1910 har ett pris på cirka 10 000 kr. Även om dessa pianon kräver omfattande renovering så börjar ändå priserna för Steinway & Sons-pianon på 10 000 kr. Pianohandlare räknar med att dessa äldre pianon måste helrenoveras så därför spelar skicket på resonansbotten mindre roll för priset. Skicket på elfenbenstangenterna är dock ytterst viktigt eftersom de kan vara svåra att ersätta. Eftersom pianon från denna tid kommer att behöva renoveras så spelar skicket på möbeln inte någon roll eftersom möbeln ändå kommer att lackas om. Mekaniken och alla dess ingående delar brukar också bytas ut i en renovering så därför är skicket på dessa delar inte avgörande för värdet av pianot. Steinway & Sons-pianon som är byggda i Hamburgfabriken är mer eftertraktade och har ett generellt högre pris än Steinway & Sons-pianon tillverkade i New York. 
 • Ett Steinway & Sons-piano från år 1910 till 1920-talet är värt mellan 10 000 kr till 20 000 kr. En Steinway & Sons-pianon modell K, 132 cm, brukar säljas för närmare 20 000 kr auktioner. 
 • Ett Steinway & Sons-piano från 1930 till 1940 har ett pris på mellan 15 000 kr och 30 000 kr beroende på skick och modell.
 • Ett Steinway & Sons-piano från 1950-talet och 1960-talet är värt mellan 20 000 kr och 50 000 kr beroende på skick och modell. Skick på tangenter, resonansbotten och steg är avgörande för priset för dessa pianon från 1950- och 1960-talet. 
 • En Steinway & Sons-flygel från år 1900 till år 1910 är värd mellan 20 000 kr och 30 000 kr.Skicket på tangenterna är viktigt för värdet.
 • En Steinway & Sons-flygel från år 1910 till 1920-talet är värd mellan 30 000 kr och 50 000 kr i befintligt skick.
 • En Steinway & Sons-flygel från år 1930 till 1940-talet är värd mellan 40 000 kr och 80 000 kr. 
 • En Steinway & Sons-flygel från 1950-talet till 1960-talet är värd mellan 50 000 kr och 150 000 kr beroende av skick. Dessa flyglar från denna period behöver inte omfattande renovering så därför är skicket på varje ingående del avgörande för priset. En äldre flygel som behöver en hel renovering har skicket inte lika stor betydelse eftersom flygeln i alla fall ska renoveras.

Behöver du hjälp med en piano- eller flygelflytt?

Letar du efter en flyttfirma som specialiserar sig på att flytta pianon och flyglar? Vi är experter på pianoflytt och flygelflytt där vi på daglig basis utför transporter i Stockholm och Uppsala. Kontakta oss för att få en prisuppgift för din pianoflytt eller flygelflytt.

Vi erbjuder även regelbundna transporter över hela Sverige där vi varje vecka flyttar pianon och flyglar mellan större städer som Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Jönköping, Linköping och Norrköping. Dessutom utför vi pianotransporter norrut till orter som Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå och Luleå, även om detta inte sker med samma frekvens. Kontakta oss för att få en kostnadsuppskattning för din pianoflytt.

Få värde och pris av ett annat pianomärke?

Har du ett annat pianomärke som du vill veta värde och pris för och även få historia om? Klicka på pianomärkena nedan för att få information om respektive tillverkare. 

Har du ett piano eller flygel som vill få värderad?

För endast 199 kr kan vi hjälpa dig att värdera ditt piano eller din flygel. Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig med värdet av ditt instrument.