Vi ger ett års garanti på samtliga akustiska pianon. Det som täcks av garantin är all mekanik och att stämnaglarna ska hålla stämningen där ingen stämnagel får ha lägre hållfasthet än 5 Nm under normalt luftfuktighetsförhållande d.v.s. minst 40% relativ luftfuktighet. Stämnaglarna är de delar på ett piano som håller i strängarna och är avgörande för om pianot kommer att hålla stämningen. Ett piano med stämnaglar som inte sitter som de ska märks tydligt då vissa toner faller ur stämningen ganska omgående. Mindre förändringar i stämning över tid är normalt varför ett akustiskt piano oavsett hur nytt det må vara måste stämmas regelbundet. Garantin som avser mekaniken innefattar alla mekaniska fel som skulle kunna uppstå med ett piano som t.ex. en tangent som slutar fungera. Eftersom vi går igenom alla våra pianon även i vårt grundutförande så kommer med största sannolikhet inga mekaniska fel att uppstå men eftersom mekaniken i ett piano består av fler än 1000 rörliga delar så kan det självklart hända att ett mekaniskt fel kan uppstå. Detta är anledningen till varför vi ger garanti på våra akustiska pianon!