Generella villkor för garanti

Vi ger ett års garanti på samtliga akustiska pianon. Det som täcks av garantin är all mekanik och stämnaglar. Stämnaglarna förväntas hålla stämningen där ingen stämnagel får ha lägre hållfasthet än 4 Nm under normalt luftfuktighetsförhållande det vill säga minst 40% relativ luftfuktighet. Garantin som avser mekaniken innefattar alla mekaniska fel som skulle kunna uppstå som till exempel att en tangent slutar fungera. Vi åtgärdar garantiärenden inom 14 dagar men oftast snabbare i de flesta fall.

Ett piano med stämnaglar som inte sitter som de ska märks tydligt då vissa toner faller ur stämningen ganska omgående. Mindre förändringar i stämning över tid är normalt varför ett akustiskt piano oavsett hur nytt det må vara måste stämmas regelbundet. Ett pianos stämningsstabilitet kan variera beroende på tillverkare, pianots ålder, hur mycket pianot används, storlek på resonansbotten, variationer i luftfuktighet med mera. Vi går igenom och justerar alla våra akustiska pianon vilket åtgärdar och förhindrar framtida mekaniska fel. Mekanikjusteringen gör också så att anslaget är jämnt och precist. En mekanisk justering kan dock aldrig garantera att inget mekaniskt fel uppstår vilket är anledningen till varför vi lämnar ett års garanti.

Villkor för garanti om pianon och flyglar som levereras utanför Storstockholmsregionen och Uppsala

Vi levererar pianon och flyglar över nästan hela Sverige och vi ger samma garanti även på de pianon som levereras utanför vårt huvudsakliga verksamhetsområde vilket är Storstockholmsregionen och Uppsala. Vi åtgärdar garantiärenden inom 6 månader för pianon som levereras utanför Storstockholmsregionen och Uppsala. Oftast åtgärdas garantiärendet snabbare. 

Vi finns i Uppsala och eftersom vi levererar pianon och flyglar upp till 100 mil från vårt säte kan vi inte åtgärda garantiärenden lika snabbt som inom vårt huvudsakliga verksamhetsområde.