Vad ska man tänka på när man köper ett begagnat akustiskt piano?

Se vårt utbud av akustiska pianon.

Det finns många begagnade pianon i Sverige som annonseras bort gratis eller till ett väldigt lågt pris mot att köparen står för transportkostnaden. Det är självklart fullt möjligt att köpa ett piano på det sättet men det finns dock flera fallgropar som man bör undvika. Det första man bör ha i åtanke är att en pianotransport kostar mellan ca 1500 kr och 3000 kr inom Stockholmsregionen. Vår erfarenhet är också att de allra flesta pianon på den svenska pianomarknaden inte stämts på väldigt lång tid och har därför sjunkit i tonhöjd vilket gör att pianot måste genomgå både grov- och finstämning. Detta kostar ca 2000 kr men kan kosta mer då många pianostämmare inte gör någon skillnad i pris på grov- och finstämning och kan därför behöva komma tillbaka både två och tre gånger innan pianot stabiliserats på full tonhöjd.

Enligt vår erfarenhet har också de allra flesta pianon på den svenska pianomarknaden mekaniska fel som till exempel orsakar att tangenter inte fungerar, irriterande missljud med mera. En mekanisk genomgång och mekanisk justering av instrumentet och att byta ut trasiga delar mot reservdelar är därför en nödvändighet för de allra flesta pianon. Detta kan kosta från ett par 1500 kr upp till ca 4000 kr beroende på hur mycket som behöver åtgärdas.

I vissa fall, och då framförallt äldre pianon, kan pianot kräva omfattande renovering. Att renovera ett piano kan kosta allt ifrån 10 000 kr till upp emot 30 000 kr beroende på vad som måste åtgärdas. Att byta till exempel stämnaglar som är mer regel än undantag för äldre instrument kostar ca 8-10 000 kr och då ingår inte den övriga genomgången eller mekanikjusteringen som också behövs. Om dessutom strängar måste bytas eller om hamrarna är så slitna att de måste bytas kan en renovering kosta en bra bit över 20 000 kr. Notera också att dessa renoveringskostnader endast rör pianots instrument och inte pianots möbel och finish. Att renovera ett pianos ytskikt med en lackering kostar mellan 10 000 kr och 20 000 kr beroende finish.

Vår rekommendation om man vill köpa ett piano på egen hand från den privata andrahandsmarknaden är att köpa ett piano som är så nytt som möjligt och från ett så välkänt märke som möjligt för att undvika stora renoveringskostnader. 

Vad ska man tänka på vid placering av sitt piano i hemmet?

Ett piano bör placeras på en plats i hemmet där temperaturen och luftfuktigheten är så jämn som möjligt. Pianot bör heller inte ställas i drag vilket har en uttorkande effekt eller i direkt solljus vilket förstör pianots finish.

En inte så bra behandling av ett akustiskt piano är att utsätta det för kraftiga svängningar i temperatur och luftfuktighet. Hög luftfuktighet får många delar i pianot att svälla, inte minst tangenter och mekaniken som består till 70 % av trä. Dessa delar kan då fastna och bli tröga. Hög luftfuktighet gör också att pianots metalldelar som exempelvis strängar, stämnaglar, stegstift, axelstift, tangentbottenstift med mera rostar vilket i högsta grad påverkar pianots klang och mekanik. Stämstocken sväller också av hög luftfuktighet vilket gör att borrhålen för stämnaglarna minskar i storlek vilket får till följd att stämnaglarna sitter hårdare. Detta i sig utgör inget problem men när luftfuktigheten sedan minskar vintertid till nära 0 % i relativ luftfuktighet krymper stämstocken igen och likaså hålen i stämstocken som stämnaglarna sitter i. Upprepade variationer i luftfuktighet och temperatur får till följd att stämnaglarna blir lösa och pianot inte längre kan hålla stämningen. Inomhusluftfuktigheten minskar också ytterligare av centralt uppvärmda hus vilket i kombination med den redan låga luftfuktigheten vintertid gör att luftfuktigheten inomhus blir extremt torr. Detta kan göra att pianots akustiska del, resonansbotten, bas- och diskantsteg, kan spricka och släppa i limfogar. 

Se vårt utbud av akustiska pianon.