Nedan följer några av de vanligaste frågorna angående begagnade pianon.

Hur ofta måste ett akustiskt piano stämmas?

Vi rekommenderar att ett begagnat akustiskt piano stäms en gång per år för att behålla tonhöjden och stabiliteten. Ett piano som inte stäms på många år tappar successivt tonhöjd och kan då behöva grovstämmas för att få upp tonhöjden igen. Stämningsintervall beror också på hur mycket man spelar och hur pianot är placerat.

Måste ett piano stämmas efter en transport?
Transporten av ett piano påverkar inte stämningen överhuvudtaget men däremot så kommer pianot att genomgå en acklimatisering. Detta innebär att pianot kommer att anpassa sig gradvis till den nya miljöns luftfuktighet vilket tar ca 3-4 veckor. Hur mycket stämningen påverkas varierar beroende på hur stor skillnaden är mellan den tidigare miljön och den nya miljön och också beroende på piano. Normalt brukar denna acklimatiseringsprocess påverka stämningen minimalt och de flesta personer märker inte av den överhuvudtaget.
Hur mycket väger ett piano?
Många överdriver hur mycket ett piano väger men pianon är självklart väldigt tunga och de allra flesta pianon väger ca 200 kg. Kammarpianon som är ca 80-90 cm höga är lättast och väger ca 150-170 kg, pianon som är mellan 100-110 cm höga väger ca 180-220 kg, pianon som är mellan 110-125 cm höga väger ca 200-250 kg och pianon som är mellan 125-140  cm höga väger mellan 220-280 kg.
Vad ska man tänka på när man köper ett begagnat akustiskt piano?
Det finns många begagnade pianon i Sverige som annonseras bort gratis eller till ett väldigt lågt pris mot att köparen står för transportkostnaden. Det är självklart fullt möjligt att köpa ett piano på det sättet men det finns dock flera fallgropar som man bör undvika. Det första man bör ha i åtanke är att en pianotransport kostar mellan ca 1500 kr och 3000 kr inom Stockholmsregionen. Vår erfarenhet är också att de allra flesta pianon på den svenska pianomarknaden inte stämts på väldigt lång tid och har därför sjunkit i tonhöjd vilket gör att pianot måste genomgå både grov- och finstämning. Detta kostar ca 2000 kr men kan kosta mer då många pianostämmare inte gör någon skillnad i pris på grov- och finstämning och kan därför behöva komma tillbaka både två och tre gånger innan pianot stabiliserats på full tonhöjd.

Enligt vår erfarenhet har också de allra flesta pianon på den svenska pianomarknaden mekaniska fel som till exempel orsakar att tangenter inte fungerar, irriterande missljud med mera. En mekanisk genomgång av instrumentet och att byta ut trasiga delar mot reservdelar är därför en nödvändighet för de allra flesta pianon. Detta kan kosta från ett par tusenlappar upp till ca 6000 kr beroende på hur mycket som behöver åtgärdas.

I vissa fall, och då framförallt äldre pianon, kan pianot kräva omfattande renovering. Att renovera ett piano kan kosta allt ifrån 10 000 kr till upp emot 30 000 kr beroende på vad som måste åtgärdas. Att byta till exempel stämnaglar som är mer regel än undantag för äldre instrument kostar ca 8-10 000 kr och då ingår inte den övriga genomgången eller mekanikjusteringen som också behövs. Om dessutom strängar måste bytas eller om hamrarna är så slitna att de måste bytas kan en renovering kosta en bra bit över 20 000 kr. Notera också att dessa renoveringskostnader endast rör pianots instrument och inte pianots möbel och finish. Att renovera ett pianos ytskikt med en lackering kostar mellan 10 000 kr och 20 000 kr beroende finish.

Vår rekommendation om man vill köpa ett piano på egen hand från den privata andrahandsmarknaden är att köpa ett piano som är så nytt som möjligt och från ett så välkänt märke som möjligt för att undvika stora renoveringskostnader. Enligt vår mening tjänar man dock ingenting kostnadsmässigt på att köpa ett piano från den privata andrahandsmarknaden jämfört med att köpa ett piano från oss. Tvärtom kan ett pianoköp från den privata andrahandsmarknaden innebära större kostnader jämfört med att köpa ett piano från oss eller att man får stå ut med att pianot till exempel har tangenter som inte fungerar, har mekaniska missljud eller att pianot kanske inte håller stämningen och så vidare.

Om du köper ett piano av oss kan du vara helt säker på att pianot är genomgånget och kommer att fungera felfritt. Du slipper dessutom leta och lägga ned tid på att hitta ett piano som kan vara nog så tidsödande och kostsamt. Vi är helt enkelt den perfekta lösningen för dig som söker ett genomgånget och felfritt piano till överkomligt pris!