Piano och flygel pris och värde - vad är instrumentet värt?

Har du ett begagnat akustiskt piano eller flygel som du vill veta värdet på? Många pianon och flyglar har tyvärr väldigt ringa marknadsvärde eller inget värde överhuvudtaget på grund av att den svenska pianomarknaden är väldigt svag. I en annan artikel går vi igenom några orsaker till varför begagnade pianon och flyglar har ett så lågt värde i Sverige. 

Vi har handlat med begagnade akustiska pianon i över tio år och har därför en unik insikt om värdet av de flesta piano- och flygeltillverkare från hela världen. Sverige var tidigare världens pianotätaste land men de senaste 20-25 åren, från slutet på 90-talet räknat, har den svenska pianomarknaden pekat rakt nedåt. På senare år har dock den svenska pianomarknaden fått en svag trend uppåt men värdet och priset av akustiska pianon och flyglar kommer nog aldrig att bli vad det en gång var. Under dessa år sedan 90-talet har tusentals instrument antingen kastats på tippen eller exporterats till länder där begagnade akustiska pianon fortfarande har ett värde. Faktum är att i de allra flesta länder har begagnade akustiska pianon och flyglar ett relativt högt monetärt värde men i Sverige har pianomarknaden varit nästintill utdöd de senaste två decennierna. Vad detta beror på och varför Sverige sticker ut som en anomali kan man bara spekulera om. 

Akustiska pianon är extremt tunga och kräver experthjälp för att överhuvudtaget kunna flytta och dessutom kräver de kontinuerlig stämning vilket kan vara två bidragande orsaker till varför dessa instruments popularitet har sjunkit så kraftigt. En annan orsak är självklart också introduktionen av digitalpianon där förhoppningen var att de helt skulle kunna ersätta det akustiska pianot. Men så blev inte fallet och den generella uppfattningen verkar vara att ett akustiskt piano av hög kvalitet aldrig kommer kunna ersättas av ett digitalt instrument. Känslan av att spela på ett riktigt akustiskt piano eller flygel där ljudet produceras av ett enormt sofistikerat samspel mellan pianomekaniken som med fantastisk precision överför anslaget i tangenterna till hamrarna som i sin tur slår an mot strängarna som tillsammans med resonansbotten frambringar en klang och ton kan inte på något sätt jämföras med att spela på ett digitalpiano där ett inspelat pianoljud återges genom att trycka ned tangenter som på ett enkelt och billigt sätt ska imitera känslan av att spela på ett riktigt piano. De pianon som försvunnit från Sverige är både gamla och uttjänta instrument, som visserligen i grund och botten är fantastiskt fint byggda instrument men som kräver omfattande renovering för tiotusentals kronor för att de återigen ska kunna fungera som instrument igen, och väl fungerande och nyare pianon och flyglar från välkända tillverkare. Det är alltså inte bara gamla instrument vars bäst före datum har passerat utan även fina instrument av högsta kvalitet har också försvunnit tråkigt nog. 

Klicka på pianologgorna nedan för att se bakgrundshistoria och ungefärligt värde av ditt instrument. Om du vill att vi värderar ditt piano kan vi också hjälpa dig med det. För endast 199 kr gör vi en värdering av ditt piano eller flygel. Vi kommer också att tala om från vilket år ditt piano eller flygel är tillverkat om vi får serienummer. Klicka här för att få reda på värdet av ditt piano eller flygel.

Behöver du hjälp med pianoflytt eller flygelflytt?

Behöver du flytta ett piano? Vi utför pianoflytt i Stockholm och Uppsala och vi flyttar också pianon och flyglar inom hela Sverige. 

Få värde och pris av ett annat pianomärke?

Har du ett annat pianomärke som du vill veta värde och pris för och även få historia om? Klicka på pianomärkena nedan för att få information om respektive tillverkare.