August Förster piano och flygel - Vad har de för pris och värde?

Pianotillverkaren August Förster tillhör en av de mest anrika märkena i världen tack vare deras långa historia och tradition som piano- och flygeltillverkare. August Förster tillverkar fortfarande än idag akustiska pianon och flyglar och tillhör en av få premiumtillverkare i Europa som fortfarande finns kvar. August Förster tillverkar fortfarande sina instrument i Löbau i Tyskland där de haft sin tillverkning i över 160 år. Läs mer om August Förster.

August Förster införlivades i DDR, alltså Östtyskland, efter andra världskriget vilket hade en stor påverkan på tillverkningen. Till en början kunde alla pianotillverkare ha kvar sina unika fabriker men under 70-talet bestämdes det att alla företag som hade fler än 20 anställda skulle nationaliseras av den Östtyska staten vilket betydde att alla tillverkare som föll under denna kategorisering inte längre kunde styra över sin egen instrumenttillverkning. August Förster tillverkades därefter av den statligt kontrollerade pianotillverkningen VEB Flügel-und-Pianobau Löbau. Alla Östtyska märken som tidigare hade varit försklassiga klaviauturtillverkare fick se en radikal kvalitetsförsämring under den statligt kontrollerade pianotillverkningen. Alla pianodelar tillverkades i en central fabrik som försåg alla pianofabriker med lågkvalitativa pianodelar vilket gjorde att alla tidigare unika pianotillverkare blev samma centralt tillverkade instrument men med olika loggor under tangentlocket. De två tillverkare som trots denna katastrofala försämring ändå lyckades hålla någorlunda kvalitet var märkena August Förster och Blüthner. De andra tidigare premiumtillverkarna som Hubfeld, Rönisch, Wilh. Steinmann, Zimmermann, Niendorf, Hoffmann Kühne med flera tillverkade precis likadana pianon som alla hade den ökända pianomekaniken “Pianic”. Det var förbjudet att importera delar från Västtyskland och från väst överlag vilket gjorde att det var omöjligt att få tag på den Västtyska mekaniken Renner som var den högst ansedda pianomekaniken i världen och är det fortfarande än idag. August Förster och Blüthner förseddes istället med HF Flemmingmekanik som visserligen var undermålig jämfört med Rennermekanik men inte fullt lika usel som Pianic-mekaniken. Därför är det avgörande från vilken tid som ett August Förster-piano är tillverkat för att avgöra dess grundkvalitet. 

Har du ett piano eller flygel du vill få värderad? För endast 199 kr gör vi en värdering av ditt instrument. För de flesta pianon kan vi också tala om ålder och tala om historia kring ditt instrument om vi får serienumret. Få värdering av ditt piano eller flygel.

August Förster piano och flygel - pris och värde

August Förster-pianon som är tillverkade före andra världskriget har en mycket högre grundkvalitet än de senare DDR-tillverkade August Förster-pianona. Men äldre pianon måste renoveras omfattande varför dessa pianon ändå inte betingar ett högt värde. Vissa modeller från August Förster, som till exempel 116S, från 70-talet med HF Flemmingmekanik har ett värde på mellan 2000 kr och 8000 kr beroende på skick. Andra lägre modeller som är i chippendalestil har ett värde på mellan 1000 och 3000 kr.

Behöver du piano- eller flygelflytt?

Behöver du pianoflytt? Vi utför pianoflytt och flygeltransport i Stockholm och Uppsala dagligen. Vi gör också längre piano- och flygeltransporter inom hela Sverige där vi varje vecka transporterar pianon och flyglar mellan större orter i Sverige. Kontakta oss för flytt av piano.

Få värde och pris av ett annat pianomärke?

Har du ett annat pianomärke som du vill veta värde och pris för och även få historia om? Klicka på pianomärkena nedan för att få information om respektive tillverkare. 

Har du ett piano eller flygel som vill få värderad?

För endast 199 kr kan vi hjälpa dig att värdera ditt piano eller din flygel. Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig med värdet av ditt instrument.