Hur ofta måste ett akustiskt piano stämmas?

Se gärna vårt utbud av begagnade akustiska pianon.

Stämningsintervall

Vi rekommenderar att ett akustiskt piano stäms en gång per år för att behålla tonhöjden och stabiliteten. Ett piano som inte stäms på många år tappar successivt tonhöjd och kan då behöva tonhöjas för att få upp tonhöjden igen. Stämningsintervall beror också på hur mycket man spelar och hur pianot är placerat. 

Förstörs ett akustiskt piano av att inte stämmas?

Många har uppfattningen av att ett akustiskt piano förstörs om det inte stäms på väldigt lång tid vilket hävdas av inte minst pianostämmare vilka har ett monetärt intresse av att akustiska pianon stäms ofta. Att ett akustiskt piano blir förstört av att inte stämmas är inte sant men pianots tonhöjd sjunker successivt om det inte stäms på flera år. Detta beror på att pianots stålsträngar är elastiska. 

Om ett piano har sjunkit i tonhöjd behöver pianot genomgå en tonhöjning eller grovstämning innan det kan finstämmas vilket är en process som tar ca 25 – 30 minuter. Om pianots tonhöjd är mycket låg innan pianot ska stämmas kan denna tonhöjningsprocess behöva upprepas en gång till innan tonhöjden har stabiliserats och pianot slutligen kan finstämmas. Eftersom en sträng som nyligen dragits ut och spänts åt det vill säga har stämts kommer att tappa ca 20% av den tonhöjd som nyligen dragits upp så måste strängen dras upp något mer än till full tonhöjd så att strängen tappar tonhöjd till ungefär den nivå som tonhöjden ska ligga på. Det tar ca 20 – 30 minuter för en sträng att tappa ca 98% av de 20% som strängens tonhöjd kommer att sjunka efter uppdragandet. Resterande sjunkning i tonhöjd kommer att ske inom de nästkommande 24 timmarna. Detta gör att ett piano som ligger lågt i tonhöjd kan tonhöjas direkt innan det ska finstämmas men eftersom strängen kommer att tappa de sista ca 2 procenten de nästkommande 24 timmarna finstäms pianot idealiskt 24 timmar efter det att pianot genomgått en tonhöjning. Detta är som sagt endast den idealiska processen att hantera en tonhöjning av ett piano men för den absoluta merparten av alla pianoentusiaster går det alldeles utmärkt att göra tonhöjning direkt i anslutning till finstämningen. Detta gör att det tar ca 1,5 till 2 timmar att stämma ett piano som ska genomgå både en tonhöjning och en finstämning. 

Att stämma ett piano som ligger på full tonhöjd och alltså kan finstämmas direkt tar ca 1 till 1,5 timme att genomföra. För att ett piano ska kunna finstämmas direkt utan att genomgå en tonhöjningen bör pianots tonhöjd inte ha sjunkit mer än 5 cent vilket motsvarar drygt 1 hertz på pianots mitten A som ska ligga på 440 hertz. 

Se gärna vårt utbud av begagnade akustiska pianon.