Akustiska pianons värde. Varför skänks, slängs och säljs begagnade akustiska pianon så billigt i Sverige?

Se gärna vårt utbud av begagnade akustiska pianon.

Varför verkar det som att begagnade akustiska pianon inte har något värde i Sverige? Detta beror på flera faktorer och nedan har vi gått igenom en del faktorer som enligt vår erfarenhet är orsaken till varför marknaden för begagnade akustiska pianon är så svag.

Har du ett akustiskt piano eller flygel som du vill ha en värdering? Vi har över 15 års erfarenhet av att köpa och sälja begagnade akustiska pianon och kan hjälpa dig med värdering av ditt instrument. Klicka här om du vill veta värdet av ditt piano eller flygel.

Akustiska pianon håller väldigt länge men inte för evigt

Ett akustiskt piano eller flygel av god kvalitet har en brukslängd på ca 100 år vilket är en extremt lång tid för en produkt att hålla. Efter denna brukstid så måste pianot genomgå en omfattande renovering för att återigen kunna fungera som instrument. Denna renoveringsprocess där möbeln lackas om, strängar, stämnaglar, stämstock, hammare, tangentbeläggning och filtar i mekaniken och i tangenterna byts ut kostar ca 70 000 kr. Efter en sådan omfattande renovering har man visserligen ett instrument som håller i 100 år till men det är väldigt få personer i Sverige som vill lägga ner dessa pengar på att renovera ett gammalt instrument. Rent ekonomiskt är det endast ett fåtal märken där det är ekonomiskt gynnsamt att låta göra denna renovering där pianot efter renoveringen kommer att ha ett högre värde än vad renoveringen kostade och dessa märken är Steinway & Sons, C. Bechstein, Grotrian Steinweg, Bösendorfer och Blüthner. Därför väljer många att skänka bort eller till och med betala för bortforsling av dessa äldre pianon av mindre kända märken som även de måste genomgå denna kostsamma och omfattande renovering. Det är en orsak till varför det skänks bort och bortforslas så många äldre pianon i Sverige idag. 

Introduktion av digitalpianon

Ett akustiskt piano av god kvalitet kan inte jämföras med ett digitalpiano men ett digitalpiano är för de flesta personer ett bättre val av instrument än ett akustiskt piano av låg eller medelgod kvalitet. Digitalpianoutvecklingen har kommit en lång bit på vägen att imitera det akustiska pianot och har tre huvudsakliga fördelar jämfört med det akustiska pianot vilka är att digitalpianot inte behöver stämmas, det kan spelas helt tyst med hörlurar eller sänkas till en låg ljudnivå och dessutom väger digitalpianot bara en bråkdel av vad det akustiska pianot väger. Dessa tre fördelar gör att folk hellre väljer att köpa ett digitalpiano istället för ett akustiskt piano vilket sänker efterfrågan på akustiska pianon. 

Digitalpianot kommer förmodligen dock aldrig att kunna ersätta det akustiska pianot fullt ut eftersom det i dagsläget inte går att återskapa spelegenskaperna och ljudegenskaperna som det akustiska pianot har. Detta märks då digitalpianon av högre kvalitet har en riktig mekanik från antingen ett akustiskt upprätt piano eller en akustisk flygel för att få samma spelkänsla som i det akustiska pianot. Dessutom går det inte heller att få samma ljud från ett digitalpiano eftersom alla digitalpianon spelar upp sitt ljud från högtalare och det blir aldrig samma sak som att ljudet produceras akustiskt från det akustiska pianot. I klangen från ett akustiskt piano uppstår dessutom akustiska fenomen som till exempel strängresonans och övertonsresonans vilka är omöjliga eller extremt svåra att imitera även om digitalpianotillverkare påstår detta. 

Möbelstil och färg på begagnade akustiska pianon

Många begagnade akustiska pianon i Sverige är väldigt bra instrument av mycket god kvalitet och som dessutom har decennier kvar på sin livslängd. Men ett piano är också en möbel och inredningsdetalj som måste kunna passa in ett ett modernt hem. Eftersom de flesta pianon på den svenska andrahandsmarknaden som är i fungerande och i gott skick är från 60, 70 och 80-talet så är dessa pianons möbelstil också i linje med den tidens stil på inredning. Under 60-talet var det populärt med blankpolerade träfärgade pianon i chippendalestil, under 70-talet var det populärt med träfärgade pianon i rak och minimalistisk stil och under 80-talet var det fortfarande populärt med träfärgade pianon. Denna inredningsstil går inte i linje med dagens inredningsstil där möbler helst ska vara vita. De allra flesta begagnade akustiska pianon är träfärgade och är därför rent estetiskt inte gångbara i ett modernt hem och är följaktligen ytterligare en anledning till varför efterfrågan på dessa begagnade akustiska pianon är låg.

Vad kostar ett nytt piano?

Att köpa ett nytt akustiskt piano är oftast en dyr historia där priset kan variera från 30 000 kr till hela vägen upp till 350 000 kr för ett upprätt stående piano. De billigaste akustiska pianona där kvaliteten fortfarande är god är till exempel Yamahas B-serie som tillverkas i Indonesien eller de kinesiskt tillverkade Feurich där priserna varierar mellan ca 40 000 kr upp till 75 000 beroende på modell och utrustning. Dessa pianon är tillverkade i låglöneländer i Asien vilket gör att priserna kan hållas nere. Att tillverka ett akustiskt piano är ett tidskrävande arbete varför lönekostnaden också är direkt avhängig med det slutgiltiga priset. Ett europeisktillverkat piano från till exempel Schimmel eller Petrof kostar från 80 000 kr upp till 200 000 kr och dessa tillverkare har ett anseende strax under de absoluta största märkena som till exempel Steinway & Sons, C. Bechstein, Bösendorfer, Grotrian Steinweg, Sauter och Blüthner. Ett upprätt akustiskt piano från en av dessa högst ansedda tillverkare kostar mellan 250 000 kr och 350 000 kr.

Vilka begagnade pianomärken och modeller har fortfarande ett relativt högt andrahandsvärde?

De pianon som fortfarande betingar ett andrahandsvärde är till exempel Schimmel från 1970 talet och framåt och då helst en modell som minst är 108 cm hög, Yamaha från 1970-talet och framåt där samma sak gäller angående pianots höjd det vill säga ju högra pianot är desto högre värde. De svensktillverkade pianona från 1970-talet och framåt är oftast av hög kvalitet men av ringa värde. Äldre pianon från 1950-talet och bakåt har oftast inget andrahandsvärde alls om det inte är ett piano från en av de mest kända tillverkarna som Steinway & Sons, C. Bechstein, Grotrian Steinweg eller Blüthner. Skicket är dock väldigt avgörande för pianots värde även för pianon från dessa tillverkare. Det enda märke som har ett värde i tiotusentalsklassen oberoende av pianots skick är Steinway & Sons.

Se gärna vårt utbud av begagnade akustiska pianon.