Hyr ett piano av oss !

Villkor för hyra av pianon och flyglar

Pianons skick vid uthyrning

Alla pianon som vi hyr ut är mekaniskt genomgångna, mekaniskt justerade och stämda av oss. Vi utför samma arbete på pianon och flyglar vare sig de hyrs ut eller säljs.

Avtalstid för hyra av pianon

Avtalstiden för att hyra ett piano av oss är 24 månader.

Kostnad för hyra av pianon

Kostnaden för att hyra ett piano eller flygel består av fyra delar:

  • Du betalar en engångskostnad för pianot eller flygeln vilket visas på produktsidan.
  • Du betalar också för transporten vilket är 1900 kr. Vi levererar endast uthyrningspianon till Stockholm och Uppsala.
  • Sedan betalar du en löpande månadskostnad. Kostnaden visas på produktsidan. Denna kostnad är från 199 kr/månad.
  • Efter avslutad hyra betalar du också för transporten av instrumentet tillbaka till oss vilken är samma summa som transportkostnaden till dig  Denna kostnad är 1900 kr.
  • Hyran faktureras månadsvis eller kvartalsvis.

Leverans

Vid leverans av pianot görs en legitimationskontroll. Du signerar också hyreskontraktet vid leveransen av instrumentet. Vi gör också en kreditupplysning av dig som hyrestagare innan vi levererar pianot. 

Pianostämning av det hyrda instrumentet

Du ansvarar själv för stämning av pianot. Du kan fritt välja pianostämmare och hur ofta du vill stämma pianot.

Hyreskontrakt för att hyra pianon och flyglar

§ 1. Vi äger alla pianon och flyglar som hyrs ut av oss. Hyrestagaren är inte ägare av de pianon och flyglar vi hyr ut.

§ 2. Det är inte möjligt med nuvarande hyreskontrakt att hyrestagaren i efterhand automatiskt blir ägare av det uthyrda.

§ 3. Den löpande hyreskostnaden kan inte tillgodoräknas som en avbetalning eller delbetalning för pianot.

§ 4. Transporten av pianot eller flygeln både från oss till hyrestagaren och från hyrestagaren till oss måste utföras av oss. 

§ 5. Hyrestagaren får inte utan vårt godkännande flytta pianot till en annan plats än den plats som pianot levererats till.

§ 6. Pianostämning av uthyrda pianon får utföras av någon annan än oss. Vi ställer inga krav på stämningsintervall.

§ 7. Hyrestagaren är vid återleverans skyldig att återlämna det uthyrda pianot i samma skick som vid mottagandet. Hyrestagaren bär inget ansvar för den eventuella försämring som följer av ett normalt och varsamt bruk av det uthyrda. De skador som utöver detta tillfogas det uthyrda skall ersättas av hyrestagaren på så sätt att hyrestagaren i detta fall, utöver den förfallna hyran, betalar ägaren den eller de summor som skadan är värderad till; detta gäller vid de tillfällen då det uthyrda förkommer hos hyrestagaren och generellt när det uthyrda eller någon av dess delar inte levereras tillbaka vid hyreskontraktets upphörande oberoende orsak.

§ 8. Hyrestagaren måste betala hyran av pianot i tid. Om hyran inte betalas i tid eller om hyrestagaren på någon annan punkt skulle missbruka detta kontrakt, kan kontraktet genast upphävas av ägaren. Ägaren skall då vara berättigad att själv eller via kronofogden ta det uthyrda i besittning. Hyrestagaren är därmed skyldig att ersätta ägaren varje förlust och/eller skada som uppkommit vid ett sådant missbruk. Vid försenad inbetalning tillkommer ränta och avgifter.

§ 9. Hyrestagaren är förpliktad att hålla det uthyrda brandförsäkrat till dess fulla värde, och skall vid önskemål och behov uppvisa dokument som styrker detta.

§ 10. Om paragraferna i hyreskontraktet bryts har vi rätten att återta det uthyrda instrumentet. Du som hyrestagare åläggs då att betala för returfrakten av instrumentet, eventuellt förfallna månadsfakturor och eventuella skador på instrumentet eller dess delar.