Hyr ett piano av oss utan bindningstid!

Vi hyr ut vissa av våra pianon och flyglar som vi har i vårt sortiment och vi har ingen bindningstid för att hyra ett piano eller flygel. Kostnaden för att hyra ett piano eller flygel består av en förstagångskostnad och kostnad för transport som varierar beroende på vart i landet du bor. Du betalar också för returtransporten av pianot eller flygeln när du vill avsluta hyran. Läs hyresvillkoren och hyreskontrakt nedan.

Villkor för hyra av pianon och flyglar

Pianon och flyglars skick vid uthyrning

Alla pianon och flyglar som vi hyr ut är mekaniskt genomgångna, mekaniskt justerade och stämda av oss. Vi utför samma arbete på pianon och flyglar vare sig de hyrs ut eller säljs.

Avtalstid för hyra av pianon och flyglar

Vi har ingen avtalstid för hyra av pianon och flyglar.

Kostnad för hyra av pianon och flyglar

Kostnaden för att hyra ett piano eller flygel består av fyra delar:

  • Du betalar en engångskostnad för pianot eller flygeln vilket visas på produktsidan. Denna kostnad är från 2495 kr.
  • Du betalar också för transporten vilket varierar beroende på vart i landet du bor. Priset för transporten visas i varukorgen eller i kassan.  Denna kostnad är från 1900 kr.
  • Sedan betalar du en löpande månadskostnad. Kostnaden visas på produktsidan. Denna kostnad är från 250 kr/månad.
  • Efter avslutad hyra betalar du också för transporten av instrumentet tillbaka till oss vilken är samma summa som du betalade när pianot eller flygeln transporterades till dig. Denna kostnad är från 1900 kr.

Leverans

Vid leverans av pianot eller flygeln görs en legitimationskontroll. Du signerar också hyreskontraktet vid leveransen av instrumentet. Vi gör också en kreditupplysning av dig som hyrestagare innan vi levererar pianot. 

Pianostämning av det hyrda instrumentet

Du kan själv välja pianostämmare och hur ofta du vill stämma pianot eller flygeln som du hyr av oss.

Hyreskontrakt för att hyra pianon och flyglar

§ 1. Vi äger alla pianon och flyglar som hyrs ut av oss. Hyrestagaren är inte ägare av de pianon och flyglar vi hyr ut.

§ 2. Det är inte möjligt med nuvarande hyreskontrakt att hyrestagaren i efterhand automatiskt blir ägare av det uthyrda.

§ 3. Den löpande hyreskostnaden kan inte tillgodoräknas som en avbetalning eller delbetalning för pianot eller flygel.

§ 4. Transporten av pianot eller flygeln både från oss till hyrestagaren och från hyrestagaren till oss måste utföras av oss. 

§ 5. Hyrestagaren får inte utan vårt godkännande flytta pianot eller flygeln till en annan plats än den plats som pianot eller flygeln levererats till.

§ 6. Pianostämning av uthyrda pianon och flyglar får utföras av någon annan än oss. Vi ställer inga krav på stämningsintervall.

§ 7. Hyrestagaren är vid återleverans skyldig att återlämna det uthyrda pianot eller flygeln i samma skick som vid mottagandet dock bär hyrestagaren inget ansvar för den eventuella försämring som följer av ett normalt och varsamt bruk av det uthyrda. De skador som utöver detta tillfogas det uthyrda skall ersättas av hyrestagaren på så sätt att hyrestagaren i detta fall, utöver den förfallna hyran, betalar ägaren den eller de summor som skadan är värderad till; detta gäller vid de tillfällen då det uthyrda förkommer hos hyrestagaren och generellt när det uthyrda eller någon av dess delar inte levereras tillbaka vid hyreskontraktets upphörande oberoende orsak.

§ 8. Hyrestagaren måste betala hyran av pianot eller flygeln i tid. Om hyran inte betalas i tid eller om hyrestagaren på någon annan punkt skulle missbruka detta kontrakt, kan kontraktet genast upphävas av ägaren. Ägaren skall då vara berättigad att själv eller via kronofogden ta det uthyrda i besittning. Hyrestagaren är därmed skyldig att ersätta ägaren varje förlust och/eller skada som uppkommit vid ett sådant missbruk. Vid försenad inbetalning tillkommer ränta och avgifter.

§ 9. Hyrestagaren är förpliktad att hålla det uthyrda brandförsäkrat till dess fulla värde, och skall vid önskemål och behov uppvisa dokument som styrker detta.

§ 10. Om paragraferna i hyreskontraktet bryts har vi rätten att återta det uthyrda instrumentet. Du som hyrestagare åläggs då att betala för returfrakten av instrumentet, eventuellt förfallna månadsfakturor och eventuella skador på instrumentet eller dess delar.