Behöver du en ljuddämpande matta för ditt piano eller flygel?

Vi säljer två olika typer av pianomattor som dels fungerar som ljudisolering ner i golvet och dels fungerar som ljudabsorbent i rummet. De två ljudisoleringsmattorna som vi säljer är den 6 mm tjocka ljudisolerande ISO-FLOOR-mattan och den 12 mm tjocka ljudisolerande ISO-FLOOR-mattan. 

Mattorna är tillverkade av ett speciellt poröst material utvecklat av fysikern och akustikern Prof. Dr. Großkopf för att ge bästa möjliga akustiska ljudisolering. Dessa ljudisolerande pianomattor fungerar både som ljudisolering i golv om du till exempel bor i lägenhet och behöver dämpa ljud till grannar som bor under dig men de fungerar också som ljudabsorbent i rummet. Mattorna ska placeras under pianot eller det föremål som du önskar ljudisolera för bästa effekt. De kan också kapas och klippas till efter önskad storlek. 

Ljudabsorberande matta, Iso-Floor, 6 mm tjock - Pianomagasinet
Ljuddämpande pianomatta, ISO-FLOOR, 6 mm tjock
Ljudabsorberande matta, Iso-Floor, 12 mm tjock - Pianomagasinet
Ljuddämpande pianomatta, ISO-FLOOR, 12 mm tjock