Flygel- och pianorenovering

Vi utför många typer av invändiga och utvändiga renoveringar av pianon och flyglar. Vi har fasta priser på vissa typer av arbeten enligt listan nedan. Kontakta oss om du vill ha någon annan typ av renovering utförd som inte finns listad eller om du har frågor om renovering av akustiska pianon och flyglar.

Invändig pianorenovering - renovering av pianots instrument

Byte av bassträngar, 9995 kr för pianon + transport

Bassträngar kan med tiden gå av, börja skramla eller helt enkelt tappa sin klang. Ett byte av bassträngar innebär också att vi byter basregistrets stämnaglar och också utför en resning av tonhöjden och en stämning.

Byte av hammarlag, 7995 kr + transport

Kontinuerligt spelande över tid gör att det bildas djupa spår av strängarna i hammarlaget. Dessa spår går att slipa bort så att hamrarna kan omformas till dess korrekta droppliknande form. Men det finns en gräns för hur mycket slitage hamrarna kan utsättas för tills de måste bytas ut. Byte av hammarlag innebär att pianots hammare ersätts mot nya och vi justerar också in hamrarna så att den nya längden passar pianots mekanik och fungerar korrekt.

Stämnagelbyte, 9 995 kr för pianon + transport

Pianon och flyglar får med tiden lösa stämnaglar orsakat av upprepade luftfuktighetsvariationer vilket gör att pianot inte kan hålla stämningen. Under förutsättning att stämstocken är i gott skick kan stämnaglarna ersättas med nya stämnaglar av större dimension. Efter ett stämnagelbyte får du ett piano som går att stämma i ytterligare 40-60 år. Efter stämnagelbytet stämmer vi också pianot till full tonhöjd och pianot levereras nystämt.

Utvändig pianorenovering - renovering av pianots möbel

Lackering sidenmatt, 9995 kr för pianon + transport

Vi lackar om pianon till sidenmatt obruten vit det vill säga vit utan någon nyans. Lacken är en 2-komponents modern lack i glans 35-40. Priset gäller under förutsättning att pianot har raka och släta ytor och är normalt slitet. I vissa fall går det också att få en blank svart lack i glans 80 beroende på pianots originalyta till samma pris. Det går också att få pianot lackat i andra färger och nyanser vilket kostar 1500 kr extra och det kan i många fall ta betydligt längre tid innan pianot kan färdigställas. Pianots logga på tangentlocket kan i många fall lossas och återanvändas men om inte detta går tillverkar vi en ny.

Lackering av piano - Pianomagasinet
Nordiska Classica innan lackering
Lackering av piano - Pianomagasinet
Nordiska Classica efter lackering i sidenmatt vit, glans 35.
Lackering av piano - Pianomagasinet
Nordiska Classica innan lackering
Lackering av piano - Pianomagasinet
Nordiska Classica efter lackering i sidenmatt svart, glans 35.
Lackering av piano - Pianomagasinet
Hofmann Wien innan lackering
Lackering av piano - Pianomagasinet
Hofmann Wien efter lackering i blank svart, glans 80.