Vill du sälja ditt piano eller din flygel?

Vi erbjuder en lösning om du behöver sälja ett begagnat piano.

Har du ett begagnat akustiskt piano eller flygel som du vill sälja?

I dagens marknad är det väldigt svårt att sälja eller att ens bli av med ett begagnat piano. Det är endast vissa märken och modeller som betingar ett andrahandsvärde och dessa märken kan man nästan räkna på ena handens fingrar. Det rör sig om märken som Steinway & Sons, C. Bechstein, Grotrian Steinweg, Blüthner, Bösendorfer, Schimmel och Yamaha. Av dessa märken är det också endast vissa modeller som har ett andrahandsvärde.

Om du vill sälja ett piano eller en flygel så kan instrumentet inte heller vara för gammalt. För akustiska pianon gäller inte principen som för andra musikinstrument där instrumentet ökar i värde ju äldre det blir utan för akustiska pianon och flyglar är det precis tvärt om det vill säga ju äldre instrumentet är desto mindre värt är det. Det finns inget antikt värde för begagnade pianon men däremot så har vissa pianon ett värde som begagnat. Generellt sett så tappar pianon och flyglar sitt värde successivt och gradvis över tid över en tidsperiod på mellan 50 – 100 år beroende på märke och modell. 

Att sälja ett piano eller flygel. Hur går det till?

Vi erbjuder en lösning för dig som vill sälja ditt begagnade piano där vår tjänst fungerar som en förmedlare av instrumentet där vi endast tar betalt för vår tjänster. Vi har kunskapen, erfarenheten om värden av olika pianomärken och modeller och vi har också de säljkanaler för att kunna sälja ett piano eller en flygel. Inte att förglömma heller och ack så viktig detalj i sammanhanget så vi också egen möjlighet att lösa transporten.

Det finns två sätt att sälja ett begagnat piano eller flygel på. De två sätten är enligt följande:

 1. Pianot genomgår en process där vi går igenom hela instrumentet och gör alla nödvändiga åtgärder som krävs för att pianot ska kunna säljas av oss med garanti. Vi justerar mekaniken, lagar och byter ut eventuella trasiga och saknade delar. Vi stämmer också pianot till full tonhöjd. Många äldre pianon behöver också renoveras delvis eller omfattande. Om pianot ska säljas av oss med garanti så kommer vi att göra en individuell bedömning av instrumentet för att skapa en uppfattning om tidsåtgången och kostnad för att få pianot i bra skick igen. Om du vill att vi gör all service. reparation, mekanisk genomgång och stämning med instrumentet så måste du betala 50% av arbetskostnaden innan vi påbörjar arbetet. Resterande 50% betalas när instrumentet är sålt. Detta försäljningssätt innebär att pianot säljs till ett högre försäljningspris men vi kommer att göra avdrag för alla våra arbetskostnader.
 2. Pianot säljs i befintligt skick på export. Vi exporterar pianon till olika pianohandlare i Europa. och kan använda oss av dessa säljkanaler även för att sälja ditt instrument. Vi dokumenterar skick, fotar och listar pianot i de säljkanaler som är möjliga för oss. I detta fall behöver du inte betala någon initial kostnad för arbete men däremot för transport. Detta försäljningssätt innebär att pianot säljs till ett betydligt lägre pris men våra arbetskostnader är också betydligt lägre eftersom vi endast dokumenterar skick, fotar, listar och skickar pianot.

Den förmedlingstjänst som vi erbjuder är enligt följande:

 1. Du fyller i nedanstående formulär.
 2. Vi kontaktar dig om vi ser att pianot eller flygeln har möjlighet att kunna säljas. Vi talar också om för dig vad vi tror att pianot är värt och vad vi tror att pianot kan säljas för. Vi kommer också att tala om om pianot lämpar sig bäst för att säljas i Sverige av oss med garanti där pianot är genomgånget, mekaniskt justerat och stämt eller om pianot lämpar sig bäst till att säljas i befintligt skick på export.
 3. Om du accepterar våra villkor och det tänkta försäljningspriset så bokar vi en transport.
 4. När vi hämtar instrumentet så betalar du för transporten. Efter att du fyllt i formuläret så kommer vi att ge en offert för transportkostnaden av instrumentet. Observera att vi tar betalt för transporten vid hämtningen av pianot eller flygeln. Detta är en säkerhet för oss om instrumentet mot förmodan inte skulle kunna säljas så att vi åtminstone täcker våra transportkostnader.
 5. Vi säljer pianot på det sätt som vi kommit överens om det vill säga antingen på export i befintligt skick eller att pianot säljs med garanti av oss där vi lägger ner arbete för att få pianot i gott skick. Om pianot ska säljas av oss med garanti så måste du betala 50% av den uppskattade arbetskostnaden innan arbetet påbörjas. 
 6. När försäljningen är genomförd så betalar vi ut pengarna till dig. Vi drar av alla våra kostnader från försäljningspriset. Om pianot säljs av oss med garanti så drar vi av för genomgång, mekanisk justering, reparation och ersättning av eventuellt skadade och saknade delar, eventuell renovering, transportkostnad till kunden och slutligen gör vi ett visst avdrag för eventuella garantiärenden. Om pianot säljs på export drar vi av för genomgång, fotografering, listning, emballering och att kostnad för att skicka pianot till destinationen. Att skicka pianot till den tänka destinationen innebär att vi lastar på pianot på en lastbil som hämtar pianot. Transportkostnaden drar vi inte av då denna betalas av mottagaren men pålastningen tar vi betalt för. 

Förhoppningsvis har du fått lite pengar för att sälja ditt piano. 

För att vi ska kunna göra en bedömning om vi kan sälja ditt piano eller flygel måste vi ha nedanstående formulär ifyllt

1
Typ av instrument, adress och trappor
2
Kontaktuppgifter

Höjden på ett piano och längden på en flygel korrelerar väl med instrumentets vikt. Höjden eller längden av instrumentet i kombination med förutsättningarna med avseende på trappor som instrumentet måste bäras upp eller ned avgör till stor del svårigheten i att hämta instrumentet.

Våra villkor och vanliga frågor för att sälja ett begagnat piano eller flygel genom oss

Alla pianon går inte inte att sälja och vi kommer endast att rekommendera dig det bästa alternativet. I många fall är tyvärr det bästa alternativet att pianot kasseras men om vi bedömer att pianot har en potential att kunna säljas där våra arbetskostnader också kan täckas så kommer vi att göra en rekommendation. 

Om pianot har stått i mer än 6 månader utan att säljas så kommer vi att kräva betalt för alla våra kostnader även om pianot inte sålts. Om pianot var tänkt att säljas av oss med garanti så kommer vi alltså efter 6 månader att kräva de resterande 50% för våra arbetskostnader. Pianot står fortfarande kvar i vår lokal för försäljning. Om pianot inte sålts efter 12 månader så förbehåller vi oss rätten att ansenligt sänka priset. Våra arbetskostnader kan då kraftigt överstiga försäljningspriset vilket vi inte kompenserar dig för.

Våra uppskattade kostnader är:

 • Den initiala kostnaden som du betalar är kostnaden för transporten. Att hämta ett piano till oss från Stockholm kostar mellan 1850 kr och 3 500 kr beroende på vart det ska hämtas, antal trappor att bära och pianots höjd. Denna transportkostnad kan du få 25% RUT-avdrag för vilken vi gör avdrag på direkt så att du inte behöver ligga ute med dessa pengar. För att hämta en flygel i Stockholm kostar mellan 3 500 kr och 6 500 kr. RUT-avdrag är också tillämpbart i detta fall. 
 • Genomgång, mekanisk justering, reparation och stämning av ett piano som inte behöver renoveras kostar mellan 5 500 kr och 9 500 kr inklusive moms beroende på tidsåtgång. Du betalalar 50% av denna kostnad innan vi påbörjar arbetet. För en flygel är denna kostnad mellan 9 500 kr och 19 000 kr.
 • Transport till den nya kunden är lika mycket som transporten till oss om transporten ska ske till Stockholm det vill säga mellan 1 850 kr och 3 500 kr för pianon och 3 500 kr och 6500 kr för flyglar. 
 • Fotografering, retuschering av bilder och listning kostar 500 kr för pianon och 1000 kr för flyglar. 
 • Vi gör också ett avdrag på 1000 kr för eventuella garantiärenden. 

Våra kostnader är enligt följande:

 • Transport för att hämta pianot eller flygeln. Mellan 1 850 kr och 3 500 kr för att hämta ett piano i Stockholm och 3 500 kr och 6 500 kr för att hämta en flygel i Stockholm.
 • Dokumentering av skick, fotografering och listning kostar 1 425 kr för pianon och 1 900 kr för flyglar. 
 • Emballering och lastning kostar 500 kr för pianon och 1 000 kr för flyglar.

Vi gör en bedömning av pianots potentiella försäljningspris och gör en rekommendation som baseras på vår erfarenhet med över 10 år i branschen där vi försöker att inte hamna i detta scenario. Men vi lämnar inga garantier för att detta inte sker.