Villkor för piano- och flygeltransporter

 

Avbokningar av transporter och flyttar

Piano- och flygeltransporter inom Stockholmsregion eller Uppsala som avbokas 3 arbetsdagar eller färre innan det bokade datumet debiteras med 100% av det offererade priset. Om transporten ska utföras med RUT-avdrag debiteras även RUT-avdraget.

Piano- och flygeltransporter där antingen upphämtning eller avlämning är utanför Stockholmsregion eller Uppsala som avbokas 7 arbetsdagar eller färre innan det bokade datumet debiteras med 100% av det offererade priset. Om transporten ska utföras med RUT-avdrag debiteras även RUT-avdraget.

Ej medgivet RUT-avdrag från Skatteverket

Om RUT-avdrag ej skulle medges från Skatteverket förbehåller vi oss rätten att kräva in den del av kostnaden som utgör skattereduktionen det vill säga RUT-avdraget. För att RUT-avdra ska kunna medges måste följande kriterier uppfyllas:

  • Du får endast RUT-avdrag för flytt av ditt eget piano eller flygel. Det betyder att RUT-avdrag ej medges om du hämtar eller köper ett piano eller flygel från en annan privatperson eller från ett företag och använder oss att utföra transporten. RUT-avdrag medges för piano- och flygeltransport inom ditt hem, mellan dina boenden, när du byter boende det vill säga flyttar, flyttar ditt eget piano eller flygel till eller från ett förråd för magasinering.
  • Du måste ha en redovisad inkomst i Sverige det innevarande året som RUT-avdraget ansöks.
  • Du måste ha ett svenskt personnummer.

Varje person har en pott på 75 000 kr per år och person att använda till RUT- och ROT-avdrag. ROT-avdrag kan maximalt uppgå till 50 000 kr per år och person. De resterande 25 000 kronorna kan endast användas för RUT-avdrag. 

Ersättning vid skada

Ersättning om pianot eller flygeln försvinner eller förstörs i sin helhet

Transportsnavarsförsäkring

Vi har en transportansvarsförsäkring vilket innebär att om ett piano eller en flygel som vi fraktar försvinner eller förstörs i sin helhet under transport så ersätter vi pianot eller flygelns bruttovikt med 150 kr/kg. Om pianot eller flygelns värde skulle understiga detta ersättningsbelopp ersätter vi pianot eller flygelns marknadsvärde. 

Ersättning om pianot eller flygeln skadas under transport

Vi ersätter skador på pianot eller flygeln om vi har orsakat skadan under transporten. Den ersättning som vi ger är pianot eller flygelns värdenedsättning som orsakats av skadan.

Bedömning av pianot eller flygelns värde

Värdet av pianot eller flygeln baseras på pianot eller flygelns nuvarande tillstånd. Det betyder att om du fraktar ett begagnat piano eller flygel så baseras värdet av pianot eller flygeln som begagnad. Tänk på att värdet av begagnade pianon och flyglar oftast har ett ringa värde. Värdet av pianot eller flygeln baseras ej på pianot eller flygelns värde som nytt.

Bedömning av pianot eller flygelns värdenedsättning

Värdenedsättningen baseras på hur stor del av pianot eller flygelns värde som nedsatts på grund av skadan. Om du till exempel fraktar ett begagnat piano till ett värde av 500 kr och en skada har uppstått under frakten som anses sänka värdet med 20% så ersätter vi 20% av 500 kr det vill säga 100 kr. 

Ersättningen baseras inte på vad det skulle kosta att reparera pianot eller flygeln till det skick det var ursprungligen. Detta då reparationskostnaden i många fall överstiger värdenedsättningen och till och med pianot eller flygelns hela värde.

Magasinering

Villkor för magasinering av pianon och flyglar:

  • Offerten för transporten av instrumentet avser transport enkel väg. Om förutsättningarna är desamma för returfrakten tillkommer samma transportkostnad för returfrakten. För att samma offert för returfrakten ska gälla måste returfrakten ske inom 6 månader. 
  • Du har inte tillgång till instrumentet i vårt magasin. 
  • Alla transporter till och från vårt magasin sker av oss och du kan inte hämta ut instrumentet själv och du kan inte anlita en annan firma för varken transporten till eller från vårt magasin. 

Uppgifter som lämnas vid offertförfrågan

Offerten som vi ger baseras på de uppgifter som du anger. Om uppgifterna angående transporten som du angett avviker signifikant mot de verkliga uppgifterna så sker något av följande:

  • Vi korrigerar prisuppgiften efter de nya förutsättningarna och utför transporten ändå under förutsättning att vi har den möjligheten.
  • Om transportuppdraget är för omfattande och avviker ansenligt mot de uppgifter som offerten avser så förbehåller vi oss rätten att inte utföra transportuppdraget. Du kommer också att bli debiterad för våra kostnader.

Exempel på transportuppdrag där uppgifterna avviker signifikant:

  • Pianoflytt där uppgiften som var angiven i offerten är att pianot ska bäras ned en entrétrappa men att den verkliga uppgiften är att pianot måste bäras ned 1 och 1/2 trappa. 

Exempel på transportuppdrag där uppgifterna avviker ansenligt:

  • Pianoflytt där uppgiften som var angiven i offerten är att pianot ska bäras ned en entrétrappa men att den verkliga uppgiften är att pianot måste bäras ned 1 våning från övervåningen i en villa eller radhus.