Stämma piano själv - Följ vår guide och lär dig pianostämning

Att stämma ett piano är faktiskt inte så svårt som många tror. Alla ägare till ett akustiskt piano har sett hur pianostämmaren plockar isär denna mystiska musiklåda, pianot, varpå ett två timmars långt plingande följs. Denna procedur även kallat pianostämning verkar för många vara en komplicerad process där uppfattningen är att det krävs absolut gehör och flera års träning för att klara av. Detta stämmer inte alls och faktum är att idag när det finns moderna hjälpmedel så kan du lära dig att stämma ett piano på egen hand på några timmar. Att sedan bli bra på att stämma ett piano kräver dock lite övning och först efter att du stämt ett piano cirka 3-5 gånger är du tillräckligt duktig för att pianot ska låta tillräckligt bra.

Vi säljer ett komplett kit för att kunna stämma ett piano själv där du får både mjukvara, guidning av oss, stämnyckel och dämmare – allt det du behöver för att kunna stämma ditt egna piano för under 2000 kr. Du behöver en laptop och helst också en mikrofon utöver detta kit. Mikrofonen behövs för att stämningsprogrammet ska kunna hitta de lägsta och högsta tonerna. 

Hur går det till att stämma ett piano själv?

Först och främst vill vi informera att du behöver följande utrustning för att kunna stämma ett piano:

  • Stämnyckel. Vi säljer en universell stämnyckel som passar till cirka 80% av alla pianon. Vissa pianotillverkare som Yamaha, Kawai, Samick och Young Chang använder oftast större stämskruvar som denna stämnyckel inte alltid passar till. Dessutom kan ditt piano också ha renoverats någon gång där större stämskruvar kan ha monterats vilket gör att den universella stämnyckeln troligtvis inte kommer att passa. Om du vill vara säker på att du köper en stämnyckel som kommer att passa till alla pianon så köper du vårt stämnyckelhandtag, stämnyckelskaft i mediumstorlek, stämnyckelskaft med fyrkantigt munstycke och stämnyckelskaft med stort munstycke
  • Dämmare för bas- mellan- och diskantparti. I mellanpartiet och i diskantpartiet har varje ton tre strängar och i baspartiet har varje ton antingen två eller en sträng. För varje ton som har fler än en sträng måste du dämma de strängar som inte ska stämmas. Att dämma menas att strängen tillfälligt görs stum och tyst så att endast den sträng som du för tillfället stämmer kan klinga. Du kan använda dämmarna för bas- och mellanpartiet för hela pianot men av praktiska utrymmesskäl så bör du också ha dämmare för diskantpartiet också. 
  • Stämningsprogram som är speciellt framtagen för att kunna stämma pianon och flyglar. Det är viktigt att stämningsprogrammet är framtagen för att kunna stämma just pianon eftersom pianon stäms på ett speciellt sätt. Förutom för en enda ton, mitten A4, kan du inte använda en “vanlig” stämningsapp för att stämma ett piano med. Du kan alltså inte använda en gitarrstämmarapp för att stämma ett piano med. Anledningen till det är för att ett piano inte stäms rent, förutom mitten A4, utan stäms faktiskt lite ostämt i alla toner. Detta sätt att stämma på kallas för en tempererad tonskala och är i stort sett en kompromiss där man tagit fram ett system för hur mycket ostämt varje ton ska vara så att alla toner passar till alla tonkombinationer som ackord, skalor osv. Dessutom stäms pianot med så kallad “oktavstretch” där kortare pianon stäms med mer oktavstretch än högre pianon och ännu mindre för flyglar. Oktavstretch betyder att varje oktav under mittenoktaven stäms lite lägre än mittenoktaven och varje oktav över mittenoktaven stäms lite högre än mittenoktaven. Hur mycket förskjutning tonerna ska ha i varje oktav avgörs baserat på hur långa och hur tjocka strängarna är. Korta och tjocka strängar är mer “stela” än långa och tunnare strängar vilket skapar så kallad inharmonicitet och för att strängarna ska låta rätt och för att kompensera för denna inharmonicitet måste oktaverna stretchas. Ju stelare strängarna är desto mer måste varje oktav stretchas för att det ska låta bra. Ett piano är egentligen en kompromiss av utrymmesmässiga skäl där den egentliga optimala längden är en konsertflygel på 2,80 – 3,10 meter. Eftersom strängarna i ett piano inte kan vara lika långa som i en konsertflygel så måste strängarna istället göras tjockare för att få samma massa som en längre sträng. Som tidigare nämnt är tjockare strängar också stelare vilket resulterar i att detta inharmoniska fenomen uppstår. Att göra pianosträngarna tjockare för att kompensera för dess längd fungerar men med den konsekvensen att de måste stämmas med mer oktavstretch för att de ska låta bra. Allt detta är ingenting som du behöver tänka på eller ens veta för att kunna stämma ett piano. Det huvudsakliga är att du använder ett speciellt pianostämningsprogram som tar hänsyn till att ett piano ska stämmas enligt en tempererad tonskala och med oktavstretch där oktavstretchen anpassas till storleken på pianot. 
  • Laptop. Du behöver egentligen en dator men eftersom du måste kunna placera en skärm ovanpå pianot så passar en laptop bättre än en stationär dator.
  • Mikrofon. Datorns inbyggda mikrofon fungerar för att programmet ska kunna uppfatta merparten av alla tonerna men för de allra högsta och de allra lägsta tonerna måste du ha en mikrofon eftersom datorns inbyggda mikrofon inte räcker till. 

Följ vår guide steg för steg och stäm ditt egna piano

I vår 5-stegs guide lär vi dig hur du stämmer ett piano själv.

Steg 1. Installera pianostämningsprogram

Efter att du genomfört din beställning kan du ladda ner och installera pianostämningsprogramet. Vi kommer att skicka ut stämnyckel och dämmare till dig som ingår i beställningen.

Steg 2. Montera isär pianot

När du fått hem stämnyckeln och dämmarna så kan du ringa eller maila oss så bestämmer vi tid för när du vill ha supporten så att vi kan hjälpa dig att dels förklara hur programmet fungerar och dels hur du ska montera isär pianot. De delar som du måste montera bort från pianot är luckan ovanför tangentlocket och tangentlocket. Luckan ovanför sitter fast med två stycken fästen, ett i vardera övre hörn på insidan av luckan. Tangentlocket lyfts bara rakt upp och sitter inte fast med något fäste. Skjut fram pianot en bit in i rummet så att du kan fälla bak det övre locket och luta locket mot väggen. Sätt en filt mellan väggen och locket för att förhindra skador. Vissa pianolock sitter fast med ett gångjärn från vänster kortsida. På dessa piano brukar det oftast gå att ta bort locket helt och hållet genom att ta bort sprinten som håller ihop gångjärnet. Om inte detta går måste du försöka luta locket mot en vägg helt bakåt. När det övre locket är öppet och luckan ovanför tangentlocket och tangentlocket är borttaget placerar du laptopen ovanpå pianot. Många pianon har en så kallad “moderator” som också måste monteras bort för att piano ska kunna stämmas då denna moderator sitter i vägen för stämskruvarna. Nästan alla pianotillverkare har sin egen lösning för hur moderatorn monteras fast men det brukar vara en skruv som måste tas bort och sen kan moderatorn tas ut för hand från varje fäste. Varje ända av moderatorn sitter bara inskjutna på insidan av möbeln och kan enkelt plockas bort. Se till att inte skada lacken på pianot när du tar bort moderatorn. 

Steg 3. Gör klart för stämning

Sätt in mikrofonen i laptopen och se till så att datorn använder mikrofonen som ljudingång och inte datorns egen mikrofon. Leta upp tangenten som motsvarar den första tonen i mittenpartiet där stämningen ska börja. Man kan börja stämma pianot var som helst men för enkelhetens skulle så brukar vi alltid börja precis vid brytgränsen mellan baspartiet och mittenpartiet. Denna ton har oftast två stycken enkelspunna bassträngar men kan också ha tre stycken enkelspunna bassträngar och ibland två eller tre diskantsträngar beroende på tillverkare. Alla strängar som hör till en ton kallas för kor. Placera en dämningskil så att endast strängen längst till vänster kan klinga. Följ strängen som ska stämmas hela vägen upp till där den fäster i stämskruven. Sätt fast stämnyckeln på den stämskruv som du lokaliserat hör till strängen som ska stämmas.

Steg 4. Stämningen kan börja

Steg 4 a. Hitta rätt ton

För att hitta rätt ton måste man först veta hur alla toner och oktaver sitter på att piano. Alla tonerna i ett piano är 7 och 1/2 oktav totalt. I bilden nedan visas alla de 7 och 1/2 oktaverna och var alla tonerna finns. De två sista tonerna i basregistret är oktav 0 där tonerna är A0 (A i 0:e oktaven) och tonen B0 (B i 0:e oktaven). Den sista tonen i diskanten tillhör oktav 8 och är alltså tonen C8 (C i 8:e oktaven). Den ton som kallas för mitten A är A i 4:e oktaven alltså A4. Denna ton stäms nästan alltid till 440 hz. Om du slår an tonen C4 till exempel och hjulet i programmet visar C4 men att hjulet snurrar åt vänster vet du att tonen ligger lågt i tonhöjd. I detta fall ska stämskruven vridas upp medurs tills att du ser att hjulet är precis helt stilla. När hjulet är helt stilla är tonen rätt stämd. I vissa fall har pianot sjunkit så pass mycket i tonhöjd att istället för att C4 visas så visas tonen som ligger under C4 det vill säga B3. Visualiseringen på hjulet i programmet visar B3 och att hjulet snurrar åt höger alltså att B3 är stämd för högt men egentligen är det C4 som ligger alldeles för lågt. För att tonerna ska bli rätt stämda måste du hålla koll på vart någonstans på tangentbordet du är och vilken ton som ska stämmas. 

Toner och oktaver på ett piano

Steg 4 b. Hur du stämmer varje ton

 

För att stämma en ton höjer du tonen genom att vrida medurs och moturs för att sänka en ton. Titta på hjulet på skärmen och se hur hjulet snurrar saktare ju närmre du är tonen. Vrid upp till rätt ton och vrid sedan förbi tonen någon millimeter med stämnyckeln. Gå sedan försiktigt tillbaka moturs med stämnyckeln så att du återigen hittar tonen. Försök att få hjulet att stå helt stilla även efter att tonen klingar i cirka 2-3 sekunder. Ju mer exakt detta moment är desto renare kommer stämningen att bli. Minsta lilla avvikelse och att hjulet på skärmen antingen snurrar sakta åt höger eller vänster gör att pianot kommer att låta “surt” och ostämt efter att stämningen är klar. När du känner dig nöjd med tonen och att hjulet står stilla när du slår an på tangenten är det dags att stämma nästa sträng.  

Steg 5. Stämningen fortsätter

Steg 5 a. Hitta rätt stämskruv och sträng som hör till respektive ton

Att hitta rätt ton, rätt stämskruv och att hitta rätt sträng att dämma kan i början vara krångligt men efter att man stämt några toner så märker man hur systemet med strängar och stämskruvar fungerar. Stämskruvarna där strängarna fäster sitter i en lodrät rad ovanför strängarna där den översta stämskruven fäster med strängen längst till vänster till varje ton. Som tidigare nämnt så kallas alla strängar som hör till en ton för kor. Om koret har tre strängar så fäster strängen som sitter i mitten av koret med stämskruven som sitter i mitten av den lodräta raden av tre stämskruvar och logiskt strängen som sitter längst till höger i koret fäster med stämskruven som sitter längst ned i raden. Vi stämmer alltid strängen till vänster först, strängen i mitten sedan och sist strängen till höger men det går att stämma strängarna i valfri ordning. 

Om koret består av tre strängar placerar du dämmarkilen mellan mittensträngen och strängen längst till höger för att stämma strängen längst till vänster för då kan endast strängen till vänster klinga. Om du ska stämma strängen i mitten av koret placerar du en dämmarkil mellan den första strängen och den högra strängen i koret under den ton som du stämmer och en till dämmarkil mellan den högre strängen och den vänstra strängen i koret över den ton som du stämmer. För att stämma den högra strängen placerar du dämmarkilen mellan den första strängen och mittensträngen. Det är bara de toner som har tre strängar där du behöver använda två dämmarkilar. För de kor som består av två strängar behövs bara en dämmarkil och för de kor som endast består av en sträng behövs ingen dämmarkil alls. Försök att se detta mönster för att hitta nästa sträng att stämma och när du hittat systemet med vilken sträng som ska dämmas och vilken stämskruv som ska vridas på är det bara att succesivt arbeta dig igenom pianot ton för ton hela vägen upp tills du kommer till sista tonen i diskanten vilken antingen är A7 eller C8 beroende på om pianot har 85 tangenter eller 88 tangenter. När du väl gjort 2-3 toner kommer du att enkelt förstå var du ska placera dämmarkilarna och vilken stämskruv som ska vridas.

Steg 5 b. Stäm mittenpartiet och diskantpartiet

När du kommer en bit in i diskantpartiet kommer du att märka att dämmarkilarna är för tjocka och att du då behöver byta dämmare till dämmarna som är anpassade för diskantpartiet. De sista 3-4 tonerna i diskanten kan vara svåra att stämma då tonen försvinner snabbt och man måste vara snabb för att hinna uppfatta visualiseringen av tonen på hjulet i programmet. Om du tappat bort vart du är så jämför med tonen nedåt och vrid ned tonen som du vill stämma till tonen som är under den ton som du vill stämma. Då vet du att därifrån ska du vrida stämnyckeln medurs på den ton du vill stämma för att hitta tonen. När du lyckats stämma mittenpartiet och diskantpartiet börjar du stämma baspartiet. 

Steg 5 c. Stäm baspartiet

De första bastonerna har två stycken strängar i sina kor och de sista bastonerna har bara en sträng i sina kor. Lokalisera återigen rätt stämskruv med rätt sträng. För bastonerna är det lättare att se vilken stämskruv som sitter med vilken sträng eftersom det helt enkelt är färre strängar i basregistret än i mittenpartiet och i diskantpartiet. De sista bastonerna kan, precis som med de sista diskanttonerna, vara svåra att hitta i programmet och därmed svårare att stämma. Men om du använder tonen över den ton som du vill stämma som den övre gränsen så vet du att därifrån ska du vrida stämnyckeln moturs för att hitta rätt ton. 

Om du kommit så här långt kan du nu titulera dig själv som pianostämmare.

Bra att veta angående pianostämning

Guiden ovan visar hur då går till väga för att kunna stämma ett piano på egen hand men det finns en del andra saker att ta hänsyn till angående pianon och pianostämning. Nedan går vi igenom några aspekter som är värda att tänka på innan du börjar stämma ett piano.

Pianot ligger lågt i tonhöjd

I många fall ligger pianot lågt i tonhöjd. Detta betyder att istället för att alla tonerna ligger på den tonhöjd som de ska vara på så ligger de lägre. Hur lågt varje ton ligger kan variera väldigt mycket men vi har sett pianon som ligger mer än en hel ton ned det vill säga att till exempel tonen C4 inte bara passerat B3 utan nu ligger mellan A3 och B3. Det vanligaste är att pianot åtminstone ligger en halv ton ned. En ton kan delas upp i hundradelar där man kallar varje hundradel för en cent. Om en ton ligger mer än 5 cent för lågt så måste pianot dras upp i tonhöjd innan det kan finstämmas. Denna uppdragning i tonhöjd brukar man kalla för grovstämning. Anledningen till att man inte kan stämma ett piano direkt om pianot ligger lågt i tonhöjd är för att en sträng som dras upp i tonhöjd ganska omgående kommer att tappa cirka 20% av uppdragningen. Orsaken till detta är för att strängar är gjorda av stål och stål är elastiskt. Elasticiteten i strängarna är exponentiell det vill säga att ju mer en sträng dras upp desto mer kommer strängen att “flexa” tillbaka. Ett piano som ligger lågt i tonhöjd och som måste grovstämmas behöver oftast bara grovstämmas en gång men om pianot ligger väldigt lågt i tonhöjd kan pianot behöva grovstämmas två gånger innan det slutligen kan finstämmas. En grovstämning är för en van pianostämmare en process som tar cirka 30 minuter. Innan du påbörjar en stämning kontrollerar du tonhöjden först så att du inte sitter och finstämmer ett helt piano och sen när du är klar märker du att hela pianot i alla fall har tappat tonhöjd och hela finstämningen är förgäves. När du grovstämmer pianot så drar du upp till rätt tonhöjd och sen drar du upp några millimeter till så att hjulet snurrar fort till höger för den ton som du stämmer. Eftersom strängen kommer att tappa i tonhöjd inom cirka 20 minuter så kommer denna överuppdragning att kompensera för det efterföljande tappet i tonhöjd. 

Vissa stämskruvar är lösa och sitter inte fast

Det är väldigt vanligt att gamla pianon har stämskruvar som är lösa. Det behöver inte betyda att de behöver bytas ut utan det kan räcka med en lätt stöt på stämskruven så tar stämskruven oftast fäste igen. “Nyare” pianon som är från 1960-talet och framåt svarar oftast väldigt bra på att knacka in lösa stämskruvar men äldre pianon från sekelskiftet och fram till andra världskriget räcker det oftast inte med att bara knacka in stämskruven utan där behöver oftast stämskruven bytas ut till en större dimension. Om det går att knacka in stämskruven eller om den måste bytas avgörs från fall till fall. Man testar med en inknackning och känner sedan på stämskruven hur fast den sedan sitter. Om den fortfarande är lös kan man testa att knacka in den en bit till. Tänk på att det måste finnas utrymme kvar mellan järnramen och stränglindan på stämskruven. Minst 2-3 millimeter måste finnas kvar annars finns det ingen plats för strängen att ta vägen när du sedan stämmer upp strängen. Om stämskruven ändå är lös måste stämskruven bytas ut. 

Om du knackar in stämskruvar så kommer strängen att tappa spänning och tonen kommer att sjunka minst en halv ton. Om du planerar att knacka in stämskruvar, knacka då inte in mer än fem toner år gången och grovstäm sedan dessa toner direkt till rätt tonhöjd. Om strängen är för lågt spänd för länge så kommer det att behövas flera grovstämningar för att strängen ska bli stabil igen på rätt tonhöjd. Dessutom är det troligtvis inte bra för järnramen att vissa toner ligger lågt i tonhöjd medans andra toner ligger högre i tonhöjd då det skapar en instabil belastning på järnramen vilket bör undvikas. 

Om du vill kunna knacka in stämskruvarna i ditt piano säljer vi en produkt som används för detta ändamål. Se vår stämskruvsinslagare