Mekanisk genomgång av akustiska begagnade pianon

Mekanisk genomgång innebär att vi går igenom mekanikens alla ingående delar, pianots tangenter och rengör pianot invändigt. För att kunna lämna garanti på våra instrument måste vi göra en mekanisk genomgång för att säkerställa att pianot kommer att fungera korrekt. Ett akustiskt piano av god kvalitet har en livslängd på 80 till 100 år så ett piano som är mellan 30 och 50 år gammalt, vilket är åldersspannet på de flesta av våra pianon, behöver inte omfattande renovering där ingående delar byts ut. Däremot behöver instrumentet en översyn och mekanik genomgång för att säkerställa att ingående delar fungerar korrekt.

Invändig och utvändig rengöring av det akustiska pianot

Ett piano som stått i flera decennier samlar på sig mängder av damm som inte bara är ohygieniskt, det kan också göra så att pianots tangenter och mekanik kärvar. Endast en fackman bör göra en fullständig rengöring av ett piano då det finns många delar som är känsliga och ömtåliga, inte minst pianots mekanik.

Mekanik och tangenter på akustiskt piano - Pianomagasinet
Mekanik och tangenter på ett akustiskt piano

Rengöring av tangenter

Precis som pianot i övrigt så blir även tangenterna smutsiga och samlar på sig fett och damm. Detta orsakar mekaniska fel och är heller inte trevligt att spela på.

Rengöring av tangenthål och uppsmörjning av mittbjälkstift och klaviaturstift

Hålet som sitter mitt på tangenten är viktig för pianots funktion där fett och smuts i detta hål gör så att tangenterna går trögt och kärvar. Detta måste avlägsnas! I tangenthålet löper mittbjälkstiftet som smörjs upp för att avlägsna ärg och smuts så att tangenterna kan löpa fritt. I framkant på tangenten löper klaviaturstiftet vilket smörjs upp på samma sätt som mittbjälkstiftet.

Rengöring av tangenthål för styrpinne
Rengöring av tangenthål för styrpinne

Åtdragning av mekanikskruvar.

  • Skruvar för mekanikstöttor
  • Hävledskapselskruvar
  • Hammarnötskruvar
  • Hammarkapselskruvar
  • Dämmarkapselskruvar

Korrigering av hamrarna

Efter att väder och vind och år av spelande haft sin gång är det inte ovanligt att hamrarna blir vinda och sneda vilket resulterar i att de träffar strängarna snett. Ibland kan det ha gått så långt att alla strängar inte ens slås an av hammaren. Detta justeras och rättas till.

Slipning av hammarlag

Kontinuerligt spelande under många år gör att spår på hammarlaget bildas vilket kan ge en hård och skarp ton. Vi slipar hamrarna vid behov så att de får en ny fräsch yta.

Slipat hammarlag.
Slipat hammarlag.

Utöver detta arbete går vi också igenom alla mekanikens ingående delar och kontrollerar så att de fungerar korrekt. I vissa fall kan delar och strängar behöva bytas ut om de är skadade. Grundprincipen är att vi säljer ett fungerande instrument. Detta är i stora drag det arbete vi utför på samtliga av våra akustiska begagnade pianon som ingår även om du inte väljer någon tillvalstjänst som pianostämning eller pianotransport.