Mitt piano har en sprucken resonansbotten. Är pianot förstört?

Se vårt utbud av akustiska pianon.

Det korta svaret är nej och det långa svaret är, det beror på. Vi går igenom två olika aspekter där pianots resonansbotten är sprucken dels med avseende på pianot eller flygelns fortsatta funktion som instrument och dels med avseende på pianot eller flygelns monetära värde.

Hur påverkas pianot eller flygeln som instrument av en sprucken resonansbotten?

Generellt sett påverkas pianots klang och funktion inte alls av att resonansbotten är sprucken men i vissa fall kan klangen och funktionen av resonansbotten också påverkas. Om det endast är en spricka eller delning mellan resonansbottens fibrer eller limfog så har denna spricka eller delningen ingen påverkan överhuvudtaget på klangen. Om limfogarna mellan resonansbotten och de oftast tvärgående ribborna är intakta är pianots klang och resonansbotten som ljudamplifiering inte påverkad. Om däremot limfogarna mellan resonansbotten och ribborna har släppt så kommer resonansbottens välvning eller “krona” att delvis vara påverkad vilket också påverkar klangen. Hur mycket som klangen påverkas beror från fall till fall och självklart ju mer ribbotten har släppt i limfogarna till resonansbotten desto mer har resonansbottens välvning också påverkats och följaktligen klangen. 

Anledningen till att limfogarna mellan resonansbotten och ribborna måste vara intakta och att de påverkar pianots klang beror på att det är ribborna som tvingar resonansbotten att få dess kronlikande form. Resonansbottens “krona” eller välvning har en enorm påverkan på pianots klang och utan denna “krona” skulle pianot låta platt, dött och karaktärslöst. Pianotillverkare har lagt ner decennier och kanske århundraden av forskning för att utforma resonansbotten på bästa tänkbara sätt för att få fram en för tillverkaren specifik klang. Det är självklart inte bara välvningen av resonansbotten som är av betydelse för klangens utformning utan andra aspekter som resonansbottenskalning, placering av bas- och diskantsteg, bredd och höjd med mera är också andra faktorer som utgör pianots slutgiltiga klang. Men även om limfogarna mellan pianots ribbotten och resonansbotten skulle ha börjat lossna så skulle det i de allra flesta fall i alla fall inte märkas på klangen eftersom i de flesta fall där detta har skett så har det skett i så pass liten utsträckning att det ändå inte kan höras eller märkas på klangen.

Hur påverkas pianots eller flygelns monetära värde av en sprucken resonansbotten?

Även om pianot eller flygeln som instrument i 9 fall av 10 inte påverkas av en sprucken resonansbotten så påverkas värdet av instrumentet. Men det är bara i vissa fall där värdet påverkas av att resonansbotten är sprucken. En sprucken resonansbotten har en monetär påverkan på nyare instrument från 1950-talet och framåt men påverkar oftast inte värdet på äldre instrument från 1940-talet och bakåt. Detta då äldre instrument från 1940-talet och bakåt i alla fall måste genomgå en större renovering där lagning av resonansbotten endast kommer att utgöra en relativt liten del av renoveringsarbetet. Åtminstone i de fall där pianot eller flygeln genomgår en invändig helrenovering där strängar, stämnaglar, stämstock, hammare, dämmarfiltar och andra filtar i mekaniken med mera byts ut. Ett nyare instrument från 1950-talet som inte behöver helrenoveras påverkas negativt värdemässigt av att resonansbotten är sprucken. Som exempel kan ett Schimmelpiano från 1960-talet, som om det vore helt skulle ha ett värde på flera tusen kronor, helt eller nästan helt tappa sitt värde om resonansbotten är sprucken. En bedömning av instrumentets värde måste göras från fall till fall.

Se vårt utbud av akustiska pianon.