...

Vad bör man tänka på inför sitt val av att köpa ett akustiskt eller ett digitalt piano?

Se gärna vårt utbud av både digitalpianon, begagnade akustiska pianon och keyboards.

Ljud och klang

Digitalpianoutvecklingen har onekligen kommit väldigt långt med att imitera ljudet från ett akustiskt piano. Ljudet i ett digitalpiano kan verkligen jämföras med ljudet från ett akustiskt piano men riktigt samma upplevelse blir det nog aldrig. Ljudet från ett digitalpiano är en stereosampling från en akustisk flygel som sedan spelas upp från digitalpianots högtalare vilket är en enorm skillnad mot det tidigare elpianot där ljudet genererades elektromekaniskt. Eftersom ett akustiskt piano skapar sitt ljud akustiskt uppstår också en del akustiska fenomen som är svåra att imitera digitalt. Ett akustiskt piano får till exempel implementering av harmoniska toner när vissa kombinationer av toner slås an. Dessutom uppstår en naturlig resonans när sustainpedalen trycks ned eftersom alla strängar då är fria från dämmarna och får möjligheten att ge resonans vilket kallas för strängresonans. Denna resonans och ljud saknar ett digitalpiano vilket är en nackdel följaktligen. Vissa digitalpianon har dock på senare tid lyckats återge denna strängresonans och harmoniska toner men eftersom ett digitalpiano ändå är begränsat med antalet ljud som det kan spela upp så kan dessa effekter aldrig till fullo återges med ett digitalpiano. Vanligtvis är ett digitalpiano begränsat till antingen 128 toners polyfoni eller 256 toners polyfoni. Ett akustiskt pianos mekanik ger också ifrån sig små ljud när det spelas som till exempel dämmarnas lyftning från strängarna. Detta är ett ljud som också digitalpianot saknar men vissa anser dock att detta är till digitalpianots fördel.

Ett akustiskt pianos mekanik ger också ifrån sig små ljud när det spelas som till exempel dämmarnas lyftning från strängarna. Detta är ett ljud som också digitalpianot saknar men vissa anser dock att detta är till digitalpianots fördel.

Anslag och tangenter

Anslaget mellan ett akustiskt piano och ett digitalt piano är nog där den största skillnaden finns. Att imitera det akustiska pianots klang och ljud har lyckats väldigt bra men anslaget är ännu inte på samma nivå. Digitalpianot har viktade tangenter, precis som ett akustiskt piano, men känslan skiljer sig ändå mot det akustiska pianot. Ett akustiskt pianos mekanik består av över 1000 rörliga delar sammansatta på ett otroligt sofistikerat sätt vilket är ett resultat av flera hundra års pianoevolution. Denna avancerade mekaniska del tillsammans med tangenterna är vad som ger anslagkänslan i ett akustiskt piano och detta är såklart väldigt svårt att imitera på ett enkelt sätt.

Funktioner, volym och hörlurar

Ett digitalpiano har mängder av funktioner, rytmer, olika typer av inbyggda instrument förutom pianot, kompalternativ ja, listan över ett digitalpianos funktioner kan göras väldigt lång. Dessutom kan volymen på ett digitalpiano sänkas och de flesta digitalpianon har möjligheten att ansluta hörlurar vilket gör att spelandet kan bli helt tyst. Alla dessa funktioner saknar ju såklart det akustiska pianot. Vissa akustiska pianon är utrustade med en moderator vilket gör att ljudvolymen kan sänkas med ca 50% och dessutom kan ett akustiskt piano installeras med en silentfunktion vilket gör att pianot kan spelas med hörlurar och därmed bli helt tyst.

Stämning

Ett akustiskt piano måste stämmas regelbundet vilket brukar vara en gång var eller vartannat år. Ett digitalpiano behöver aldrig stämmas vilket självklart är en fördel.

Vikt

Ett akustiskt piano väger betydligt mer än ett digitalpiano. De flesta akustiska pianon väger mellan 180-220 kg och ett digitalt piano väger mellan 30-50 kg vilket såklart har stor betydelse när pianot ska flyttas. Ett digitalpiano kan flyttas av två normalt starka personer medans ett akustiskt piano kräver professionell hjälp för förflyttning.

Se gärna vårt utbud av både digitalpianon, begagnade akustiska pianon och keyboards.

Få hjälp att flytta ett piano eller att flytta en flygel

Vi utför piano- och flygeltransporter i Stockholm och Uppsala på daglig basis. Vi gör också regelbundna pianotransporter inom hela Sverige där vi varje vecka har transporter mellan Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vi flyttar alla typer av klaviaturinstrument som akustiska pianon och flyglar, digitalpianon, digitalflyglar, digitalorglar, tafflar, cembalon med mera. 

Kontakta oss om du vill få offert för en pianoflytt inom Stockholm eller om du vill flytta ett piano inom Sverige