...

Putsduk, CORY POWER CLEANER CLOTH

159kr

CORY POWER BUFFER CLEANER CLOTH, är en putstrasa som kan användas för applicering, rengöring och putsning av alla typer av rengörings- och putsmedel.

I lager

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.